SWOT

 

Je bent nu hier: HBO SXiLLs - Thema's - Analyseren - SWOT

Analyseren

Voor docenten

SWOT

Voordat je begint met het ontwerpen en uitdenken van een nieuwe woonwijk kun je een SWOT maken van de buurt. Zo kom je erachter wat nu al goed is en waar kansen (ter verbetering) liggen. Bovendien helpt het om aan risicoanalyse te doen: wat zijn de zwakke plekken binnen het project en van welke kanten kunnen bedreigingen komen?

Er kunnen binnen een wijk bepaalde thema's zijn, bijvoorbeeld verkeer, veiligheid, milieu. Je kunt al deze thema's meenemen in de SWOT.

Hoe?

Meest gebruikelijk is om op een lekker groot vel vier vlakken te maken en gezamenlijk met het hele team te brainstormen.
 
STRENGTHS

 

Veel groen en prettig wonen
Rustige wijk

Dichtbij centrum
Dicht bij winkelcentra

30 km zones
Makkelijk bereikbaar
Weinig sluipverkeer

WEAKNESSES

In vakantie en na schooltijd overlast jongeren

Industrie in de wijk

Te hard rijden (30 km zones)
Verkeersborden 30 km zones niet altijd zichtbaar

OPPORTUNITIES

Verplaatsen bedrijven uit de wijk
Handhaven en benutten groene accenten in de wijk
Uitbreiden/benutten plaatsen voor dieren/kinderboerderij

Instellen eenrichtingverkeer bij scholen 
Maken van veilige oversteekplaatsen voor kinderen

Overleg en inspraak met bewoners
Instellen wijkraad

THREATS

Overlast wanneer er geen voorzieningen voor jongeren komen 

Toenemende parkeerdruk vanuit centrum en door groei autobezit

Niet doorgaan plannen door bezuiniging overheid en onvoldoende capaciteit
Aantasting wijkbeheerZie Motiveren voor meer informatie over een SWOT.