Gemotiveerd zijn

 

Je bent nu hier: HBO SXiLLs - Thema's - Motiveren - Gemotiveerd zijn

Gemotiveerd zijn

Raadselachtig?

 

Ideeen opdoen

Wat "ze" zeggen 
Van Dale zegt: "Motivatie in het onderwijs  is het geheel van factoren die de mate bepalen waarin leerlingen ontvankelijk zijn voor de geboden leerstof." 
Dat vertelt niets over wat die factoren dan zijn.

Onderwijsleerpsychologie zegt: "Motivatie is de mate, waarin iemand op grond van een afweging van mogelijkheden, wensen, eisen en te verwachten consequenties zijn capaciteiten, tijd en aandacht inzet." 
Dus zijn "mogelijkheden, wensen, eisen en consequenties" dan kennelijk die factoren?

Maslov (psychologie) zegt: een hiërarchie van behoeften bepaalt je motivatie en dus je gedrag. Eerst moet de basis van de piramide (zie ook wiki) vervuld, dan pas kun je verder. 
Wanneer je auto voor het stoplicht afslaat en niet meer start, is je eerste drijfveer om met je auto op een veiliger plek te komen.

 
Zelfontwikkeling
Waardering en erkenning
Sociaal contact
Veiligheid en zekerheid
Primaire biologische behoeften
 
Ontwikkel

Intrinsiek of extrinsiek, wat is waarheid? 
Ook wordt nog onderscheid gemaakt tussen "wil je iets echt zelf, komt het van binnen uit?" of "doe je het voor een ander"? Mag jij raden welke van die twee in- en welke ex- is...
Het lijkt ons alleen belangrijk om te weten hoe je een neerwaartse spiraal kunt doorbreken, wat motivatie ook is, of waar het door komt.