Ken jezelf

 

Ken jezelf

Vraag een ander naar zijn kijk op jou

Wat motiveert jou?
Zelfkennis levert een belangrijke bijdrage aan motivatie. Als je weet hoe je graag leert, werkt of hoe je in een groep het beste functioneert, dan kun je deze kwaliteiten optimaal benutten. En zoals gezegd: we doen graag waar we goed in zijn én op de manier waarbij we optimaal tot ons recht komen. Zelfkennis doe je voor een belangrijk deel op aan de hand van ervaringen. Dit gaat zowel bewust (door reflectie) als onbewust. In de loop van je studie doe je steeds meer specifieke zelfkennis op.

Ervaringen waarbij je veel over jezelf en anderen te weten kunt komen, is het werken in teams (projectgroepen). Je probeert dan samen met vaak totaal verschillende individuen aan een grote opdracht te werken. Dit vereist duidelijke afspraken over de rollen die een ieder vervult binnen het team. Maar welke rol past bij jou? De veelgebruikte Belbin-test kan je hier meer inzicht in geven. Een volgende stap is dan om daar ook concreet iets mee te doen. Bepaal voor jezelf welke rol je beter in wilt worden en waar je dan vaardiger in moet worden.

Hoe goed ben je in een ander motiveren? 
Nemen mensen graag advies van je aan?
Kun je hen uit een motivatiedip halen? Wat doe je dan, hoe doe je dat dan?
Je kunt vaak ook veel leren van anderen, die jou hebben gemotiveerd. Of wanneer je ziet hoe zij anderen helpen met hun motivatie.