Dé enige vraag

 

Onderzoeken

Voor docenten

Dé enige vraag

Hoofdvraag -> Hoofdbrekens?

Formuleer een voorlopige vraagstelling

Startpunt voor elk onderzoek is de formulering van je doelstelling en de daaruit voortvloeiende centrale vraagstelling. Bijvoorbeeld:

Ik onderzoek de mogelijkheden voor het verminderen van files op het Lammenschansplein.

Door het formuleren van een scherpe doelstelling heeft iedereen helder voor ogen waarom je dit onderzoek gaat doen en wat je hoofdvraag is. Ook kun je aan de doelstelling aflezen wat de meerwaarde voor de opdrachtgever of gebruikers zal zijn.

Hoofd- en subvragen

Met behulp van een goede hoofdvraag kun je gericht naar bronnen zoeken. Meestal wordt de vraagstelling bijgesteld of zelfs flink gewijzigd gedurende het zoekproces. Je komt tot nieuwe inzichten of ontdekt nieuwe aspecten aan de materie. Zie dit ook als een noodzakelijk proces om tot een waardevolle en degelijke vraagstelling te komen. Een vraagstelling bestaat meestal uit één hoofdvraag en een of meerdere subvragen. De hoofdvraag is algemeen van aard, terwijl de subvragen meer toegespitst zijn op bepaalde aspecten uit je hoofdvraag. Bijvoorbeeld:

Hoofdvraag
"Hoe kunnen de files op het Lammenschansplein verminderd worden?"

Subvragen 
"Zijn er oplossingen die de files kunnen verminderen?"
"Waardoor ontstaan er files op het Lammenschansplein?"
"Wat is de drukste dag op het Lammenschansplein?"
"Hoeveel auto's kunnen er door het groene licht als er file staat op de drukste dag?"

Het voordeel van subvragen is dat je helderheid krijgt over mogelijke oplossingen. Wanneer je hoofdvraag veranderd, kan het zijn dat ook de subvragen niet meer aansluiten op de hoofdvraag.

Op de website www.rug.nl vind je nog meer informatie over probleemstellingen en het belang daarvan voor je werk en scriptie.