Stroken of netwerk?

 

Stroken of netwerk?

Een plaatje zegt meer dan ...

Op hoofdlijnen zijn er twee soorten planningsoverzichten in gebruik waarmee aangegeven en bijgehouden wordt:

Wie gaat - Wat doen  - Hoe lang - Wanneer


 Beide planningsvormen hebben hetzelfde doel: in één oogopslag zien wat er te doen valt.

Strokenplanning

Verreweg de meest toegepaste planningsvorm. Zo'n planning laat de doorlooptijd zien aan de hand van gekleurde horizontale stroken. Wanneer activiteiten gelijktijdig plaats kunnen vinden, overlappen de stroken.
Hier vind je een eenvoudig voorbeeld in Excel. Je kunt dit zelf aanpassen aan je eigen project.

 

 

Netwerkplanning

Deze vorm van plannen wordt gebruikt voor grote en complexe projecten en kan vaak bestaan uit combinaties van meerdere netwerkplannen per fase. Een activiteit wordt in het netwerk weergegeven door een pijl. Een knooppunt is een gebeurtenis, zoals de oplevering van een tunnelbuis of het treinspoor er doorheen.
  • De tijdsduur wordt naast de pijl weergegeven.
  • Een gestippelde pijl (dummy) heeft een tijdsduur nul en geeft afhankelijkheid in de volgorde weer.
  • Een activiteit pas mag starten na afronding van de directe voorgangers.
  • Elk netwerk heeft één begin- en eindpunt.

Gantt-chart

Deze vorm stamt uit 1917, bedacht door dhr Gantt en lijkt heel veel op een strokenplanning, maar bevat ook de afhankelijkheden tussen activiteiten, met pijlen aangegeven. De zwarte ruit stelt een mijlpaal voor. Je kunt natuurlijk zelf ook andere tekens dan pijlen en ruiten bedenken, maar neem het dan in een legenda op. Dan weet iedereen binnen het project wat er mee aangegeven wordt.