Plan van Aanpak

 

Plan van Aanpak

WAT & HOE doet er veel toe

Een goed project kan niet zonder een plan van aanpak (PvA). Zo'n plan wordt bij aanvang opgesteld en legt alle belangrijke aspecten van het project vast, zowel het WAT als het HOE. Voor een studie ben jijzelf grotendeels de 'Wie'. Maar met regelmaat zit je in een projectteam op school of bij een opdrachtgever en zijn meer partijen betrokken.
 
Op leren.nl vind je informatie over hoe je een PvA maakt en evalueert. Op de site van het boek Projectmanagement van Grit (zie ook bronnen) vind je een voorbeeld PvA en checklist voor PvA.