Risico's te over

 

Risico's te over

Voorkomen is beter dan genezen

Planningen worden niet altijd gehaald en niet alles gebeurt binnen budget. Bij het onderdeelplanning in de soep van het thema plannen wordt een korte opsomming gemaakt van de meest voorkomende oorzaken. Maar er kan nog veel meer misgaan ... 
 

Poolse spoortunnel te laag

De fout is pas ontdekt, toen de tunnel klaar was. Volgens de Poolse NS is hebben de tunnelbouwers en de mensen die het spoor hebben gelegd niet met elkaar gecommuniceerd. Er is namelijk een verhoging voor het spoor gebouwd die helemaal niet nodig was.

Oei, wie had dat kunnen bedenken?

Groot risico?
Maar om dan maar als een struisvogel de kop in't zand te steken heeft ook zo zijn risico's. De grootte van een risico wordt wel uitgedrukt als het product van de kans dat een gebeurtenis optreedt en het effect van die gebeurtenis:
 

Risicogrootte = Kans x Effect

Stel de kans dat alle computers van de teamleden tegelijk kapotgaan op 5%. En het effect op een schaal van 0 (geen) tot 4 (catastrofaal) is 4. Dus de risicogrootte is 5% x 4 = 0,2
Vergeleken met een maximale grootte van 100% x 5 = 5 peanuts! Daar zul je dan ook geen maatregelen voor nemen. 
Maar het risico dat één computer kapot gaat is misschien wél 2. Iedereen regelmatig back-ups laten draaien van alle projectdocumenten is dus een verstandige voorzorgsmaatregel.

Stappenplan
Uiteraard is het niet altijd mogelijk om alle risico’s uitputtend in kaart te brengen. Een lijst van voor de handliggende vind je hier. Zoek samen met je opdrachtgever nog naar enkele grote risico’s specifiek voor deze opdracht met dit stappenplan:

 

  1. Wat kan er misgaan?
  2. Wat is precies het probleem (effect) dat dan optreedt in mijn project?
  3. Welke oorzaken kan het probleem hebben?
  4. Hoe waarschijnlijk zijn die oorzaken?
  5. Hoe groot is dus het risico?
  6. Welke preventieve acties zijn mogelijk?
  7. Welke alternatieven of noodoplossingen zijn er?

Eenmaal aan de slag gegaan met je project, komt de kunst van het creatief omgaan met de risico’s die je niet had voorzien.