SSst

 

SSst

Niets zeggen, het komt wel goed!

SS Rotterdam: een begrotingsprobleem?
Het verhaal begint in 2005. Het Rotterdamse Woonbron bedenkt dat het een mooi idee zou zijn het laatste grote passagiersschip van de Holland-Amerikalijn terug naar de havenstad te brengen. Een mooi voorbeeld van maatschappelijk ondernemerschap. Het moet een hotel-, congres- en theatercentrum worden. In Katendrecht waar het schip wordt afgemeerd, moet het werkgelegenheid, veel bezoek en een grotere leefbaarheid opleveren. Rotterdam en het ministerie van VROM zijn enthousiast. Begroting: 6 miljoen. Uiteindelijke kosten: 200 miljoen. (Zie ook het weblog van SS Rotterdam.)

 

 
Wat ging er fout? 
De accountant en toezichthouder winden er geen doekjes om:
  • Pas na aankoop van het SS Rotterdam heeft woningcorporatie Woonbron een deugdelijk onderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van asbest en de technische staat van het voormalige cruiseschip.

  • Stelselmatig is uitgegaan van de meest gunstige inschattingen en onvoldoende rekening gehouden met worst case scenario’s. Telkens werden de prognoses voor de boot opwaarts bijgesteld om de stijgende kosten te rechtvaardigen.

  • De informatievoorziening tussen de projectleiding en de leidinggevenden van de woningcorporatie was gebrekkig en op onderdelen onbetrouwbaar.

  • Van 43 procent van de facturen is onzeker of ze kloppen. Dekwaliteit van de besluitvorming en verantwoording zijn onder de maat.

Inmiddels zijn er natuurlijk koppen gerold. Dat lost de problemen evenmin op, maar voorkomt misschien wel erger. Maar zullen deze mensen er van geleerd hebben of kunnen ze elders weer dezelfde fouten begaan? en hebben zij onverantwoorde risico's genomen of niet?

Wat kunnen wij hier van leren? 
  • Als de dromen groot zijn, maar onvoldoende of niet realistisch doorgerekend zijn, is het risico op uitloop en budgetoverschrijding groot. wees alert op 'dromen' bij de opdrachtgever.

  • Geen enkel project mag zonder een goed bewakings- en kwaliteitsysteem draaien.

  • Het hele systeem moet ingericht zijn volgens goede accountantsprincipes: de besteller kan niet betalen.

  • Wederzijdse controle, goed geregelde mandaten en gedegen rapportage zijn belangrijk.