Risico opgetreden!

 

Risico opgetreden!

Casus: een helling van een scheepswerf wordt verlengd.
Eerst worden de heipalen met een drijvende bok geslagen en zoveel mogelijk zand uitgegraven. De damwand wordt aangebracht rondom de te verlengen hellingsbodem, wanden en het uit te diepen gebied. De volgende dag blijken de heipalen scheef te staan. 

Tsja, wat nu? Denk eerst zelf even na over de volgende vragen, voordat je op de antwoordknop drukt.

1. Welke stappen moeten nu genomen worden?

 
 

2. Wie gaat dat betalen?

 

3. Had dit risico voorkomen
kunnen worden en hoe dan?