Werkt het? Samen?

 

Werkt het? Samen?

Groepen en teams maken verschillende fasen door in de samenwerking. Wellicht werk jij op dit moment ook in een team of projectgroep. Wellicht ook een mooi moment om even stil te staan bij hoe het eraan toegaat in je groep.

Stap 1: evalueren
Laat ieder lid individueel dit evaluatieformulier invullen.

 

Stap 2: verbeteren
De eerstvolgende bijeenkomst ruim je een half uurtje in. Laat iedereen het formulier meenemen. Bekijk welke ontwikkelingsfase (forming - storming - norming - performing) op de groep van toepassing is en wat verbeterpunten zijn. Maak concrete afspraken met elkaar, meet verbetering, evalueer opnieuw na de afgesproken periode.

 

Stap 3: zonodig hulp vragen
Blijft het stroef lopen Ò roep hulp van derden in.