Wanneer reflecteren?

 

Wanneer reflecteren?

Voordat je het vergeet: een gemiste kans

Tijdens je studie doorloop je steeds opnieuw een cyclus: Je oriënteert je op wat je gaat doen en leren. Vervolgens plan je dat in, voert het uit en na afloop evalueer je.

Bijvoorbeeld een stedenbouwkundige ontwerpopdracht: het maken van een voorstel voor een ontwerp van een nieuwe inrichting voor de Worp in Deventer. De Worp is een groen gebied tegenover de oude binnenstad, aan de overkant van de IJssel.

Tijdens

Ook al gedurende de uitvoering kunnen ook situaties ontstaan waarop meteen gereflecteerd kan worden. Dan gebruik je reflecteren als middel om bij te sturen:
 

Tijdens de "De Worp" verloopt de samenwerking binnen de projectgroep verloopt stroef. Tijdens een teamvergadering wordt daar speciaal tijd voor ingeruimd om op te reflecteren:

  • Vinden we dat allemaal?

  • Waar kan het door komen?

  • Wat gaan we anders doen?

In beide gevallen is het goed een stappenplan te gebruiken om er zeker van te zijn dat je bij het terugkijken niets essentieels vergeet en eventueel goede oplossingen en/of alternatieven bedenkt voor het vervolg of de volgende keer.

Achteraf

Het meest voor de hand liggende moment is meteen na de uitvoering reflecteren, alles ligt dan nog vers in het geheugen. Met als doel om te onderzoeken: 
>>> wat heb ik nou geleerd van deze ervaringen
?
 
>>> heb ik mijn leerdoelen bereikt?

In bovenstaand voorbeeld van "De Worp" evalueer je na afloop als team hoe dat gegaan is, bijvoorbeeld met vragen als:

  • Hoe zijn we tot het eindresultaat gekomen?

  • Hoe was de samenwerking?

  • Heb ik de nieuwe theorie goed kunnen toepassen?

  • Wat voor nieuwe kennis en vaardigheden heb ik van dit project opgedaan?

  • Ben ik aan alles wat ik wilde doen en leren toegekomen?